Home » Finansleksikon » N » Nominell rente

Nominell rente

Den rentesats som er påført et verdipapir. Den nominelle rente gir således ikke noe mål på avkastning i forhold til kjøpskurs (øyeblikkelig rente) eller i forhold til kurs og tilbakebetalingsvilkår (effektiv rente). Kalles også pålydende rente.