Home » Finansleksikon » N » Nominell avkastning

Nominell avkastning

Oppnådd avkastning målt i løpende priser, dvs. uten justering for prisstigning (inflasjon).