Home » Finansleksikon » N » Nominell appresiering

Nominell appresiering

En styrking av den nominelle valutakurs. Hvis vi den ene dagen betaler 8,80 kr. pr. euro og den andre dagen 8,90 pr. euro har vi hatt en nominell appresiering av euroen.

Valuta