Home » Finansleksikon » N » Nødadresse

Nødadresse

På veksler kan man for å redusere ubehageligheter og kostnader som følger med en protestert veksel, føre opp en alternativ betaler, gjerne sin bankforbindelse, i tilfelle man selv er avskåret fra å innfri vekselen. (f.eks. på grunn av utenlandsopphold e.l.).