Home » Finansleksikon » N » NICS (Norwegian Interbank Clearing System)

NICS (Norwegian Interbank Clearing System)

Norwegian Interbank Clearing System er bankenes felleseide system for avregning og likviditetsinformasjon. I avregningssystemet inngår NICS-masseavregning, som er en avregning for vanlige bankkunders giro-, kort- og sjekktransaksjoner, og NICS-SWIFT-avregningen som er en avregning av mellomstore kunde- og interbanktransaksjoner. NICS er også en kanal for overføring av bruttotransaksjoner fra bankene til NBO.