Home » Finansleksikon » N » (NF)

(NF)

Netto lønns- og formuesinntekter

Netto lønns- og formuesinntekter, gaver og stønader fra utlandet – er en størrelse i nasjonalregnskapet (NNP) og er sammensatt av følgende komponeneter.

Nordmenns opptjening av inntekt i utlandet – Utlendingers opptjening av inntekt i Norge + Renter og utbytte på nordmenns formuesplassering i utlandet – Renter og utbytte på utlendingers formuesplassering i Norge + Gaver og stønader til Norge fra utlandet – Gaver og stønader fra Norge til utlandet = Netto lønns- og formuesforvaltning samt inntektsoverføringer (NF)