Home » Finansleksikon » N » Nettonasjonalprodukt

Nettonasjonalprodukt

NNP er et mål på verdiskapningen, altså den inntekten som skapes gjennom den innenlandske produksjonen av varer og tjenester.