Home » Finansleksikon » N » Netto finanskapital

Netto finanskapital

Netto beholdning av fordringer på utlandet inklusive valutabeholdninger.