Home » Finansleksikon » N » Netto andelsverdi

Netto andelsverdi

Netto andelsverdi er verdien av en andel i et fond. Beregnes ved å trekke dagens påløpte forvaltningskostnader fra summen av verdiene i fondet, inkludert kontantbeholdningen, og dele på antallet andeler i fondet.