Home » Finansleksikon » N » Negotiable navnegjeldsbrev

Negotiable navnegjeldsbrev

Et gjeldsbrev som lyder på navn og uttrykkelig sier at det skal være omsetningsgjeldsbrev.