Home » Finansleksikon » N » Negotiable dokumenter

Negotiable dokumenter

Omsettelige dokumenter:

omsetningsgjeldsbrev veksel sjekk konnossement aksjebrev bankbok (kontrabok, innskuddsbok) livpolise varelagerbevis