Home » Finansleksikon » N » Negativ servitutt

Negativ servitutt

En negativ servitutt (bestemmelse om fast eiendom) forbyr eller innskrenker eiers faktiske rådighet over fast eiendom, f.eks. byggeforbud, forbud mot at det drives handel fra eiendommen osv.