Home » Finansleksikon » N » Negativ pansettelsesklausul

Negativ pansettelsesklausul

Bestemmelser i en lånekontrakt om at låntakers aktiva ikke skal kunne pantsettes for annen ny gjeld uten at tilsvarende sikkerhet utvides til å gjelde også det aktuelle lån.