Home » Finansleksikon » N » Nedkvittere pant

Nedkvittere pant

Nedkvittering av pant skjer i de tilfeller hvor pantesikkerheten er vesentlig større enn selve lånebeløpet. I slike tilfeller kan en be banken om å nedkvittere pantet til fordel for andre banker/ finansinstitusjoner som ønsker å tre inn med pant i eiendommen.