Home » Finansleksikon » N » Nedgangskonjuktur

Nedgangskonjuktur

En situasjon der veksten i faktisk BNP er lavere enn trendveksten.

Trendkurve