Home » Finansleksikon » N » NBO (Norges banks oppgjørsavdeling)

NBO (Norges banks oppgjørsavdeling)

Alle banker med konto i Norges Bank har i utgangspunktet tilgang til NBO. NBO håndterer blant annet oppgjør av bruttotransaksjoner og nettoavregninger over bankenes konti i Norges Bank.