Home » Finansleksikon » N » NBMFC

NBMFC

Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee – Den nordisk-baltiske monetære og finansielle komité – ble etablert i 1999. Den består av finansråden i finansdepartementet og visesentralbanksjefen i de fem nordiske og tre baltiske land som utgjør en valgkrets i IMF. Komiteen samordner valgkretsens syn på sakene som diskuteres i IMFC.

Nordic Baltic Monetary and Financial Committee