Home » Finansleksikon » N » Navneaksje

Navneaksje

Aksje som lyder på innehavers navn. Den er innført i selskapets aksjeprotokoll med angivelse av eiers navn, stilling og bopel.