Home » Finansleksikon » N » Nav

Nav

Forkortelse for det engelske uttrykket net asset value.

Brukes i to sammenhenger:

I forbindelse med fondsandeler, se netto andelsverdi. I forbindelse med selskaper – bokført verdi på eiendelene minus all gjeld.