Home » Finansleksikon » N » Nasjonalregnskapet

Nasjonalregnskapet

Nasjonalregnskapets formål er å måle

1. Verdiskapningen i samfunnet. Dvs. verdien av de varer og tjenester som landets produksjonsfaktorer skaper i løpet av ett år. 2. Anvendelsen av samfunnets verdiskapning . 3. Inntektsopptjeningen i samfunnet. 4. Hvordan denne inntekten blir brukt.

Norgeskart