Home » Finansleksikon » N » Nasjonalprodukt

Nasjonalprodukt

Et mål for den samlede verdiskapning i et land. Nasjonalproduktet er summen av bearbeidelselsesverdien av alle varer samt alle tjenester som er produksert i løpet av ett år. Denne summen målt i penger kalles bruttonasjonalproduktet (BNP). Med i beregningen er varer og tjenester som omsettes på markedet.

Når man fra BNP trekker kapitalslitet på realkapitalen ((anlegg, bygg, maskiner), fremkommer nettonasjonalproduktet (NNP).

Hvis man til NNP legger verdien av landets samlede import, kommerman frem til netto vare- og tjenestetilgang pr. år. Dette er hva vi har disponibelt til fordeling på eksport, privat og offentlig forbruk og nettoinvestering.