Home » Finansleksikon » N » Nasjonalinntekt

Nasjonalinntekt

Summen av et lands nettonasjonalprodukt og nettofinansinntekt.