Home » Finansleksikon » N » Nasjonalformue

Nasjonalformue

Verdien av et lands realkapital og nettotilgodehavende ovenfor utlandet.