Home » Finansleksikon » N » Nasjonalbudsjettet

Nasjonalbudsjettet

Et dokument som legges frem for Stortinget som Stortingsmedling nr. 1 sammen med statsbudsjettet. Det gir en oppsummering av økonomiens tilstand og den økonomiske politikk regneringen legger opp til samt prognoser for økonomien for budsjettåret.

Stortinget