Nasjonal behandling (NT)

(National treatment). En utenlandsk vare eller tjeneste skal få samme behandling som en tilsvarende innenlandsk vare eller tjeneste.

Referanse: Regjeringen