Home » Finansleksikon » N » Nåverdi

Nåverdi

Dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med en gitt rentesats. Formelen for NPV:

Nåverdi av kontantstrøm

eller

Nåverdi av kontantstrøm

Dersom en kleskjede ønsker å kjøpe en eksisterende butikk, må den først kalkulere fremtidig kontantstrøm som butikken vil kunne generere, og da neddiskontere disse fremtidige kontantstrømmene i en sum (nåverdi av investeringen), som f.eks. 500000 kroner. Dersom nåværende butikkeier ønsker å selge butikken for mindre enn 500000, da vil kjøper oppnå en positiv nåverdi. I motsatt tilfelle vil nåverdien være negativ, og kjøper vil kanskje ikke få et positivt resultat av investeringen.

Eksempel

Per Kvist har et utestående krav på totalt 4 millioner, hvor avtalen er at han skal motta dette over fire år. Han har allerede mottatt 1 million, da han velger å selge kravet sitt til en ekstern lånegiver. Lånegiveren krever 10 % rente på utestående.

Spørsmålet er hvor mye penger får Per Kvist fra lånegiveren ?

Nåverdi eksempel