Home » Finansleksikon » M » Mutual fund

Mutual fund

Et fond eller investeringsselskap som plasserer innskyternes midler videre i verdipapirer eller andre investeringsformål.