Home » Finansleksikon » M » Multiplikatoreffekter

Multiplikatoreffekter

Ringvirkninger som følger av endringer i aggregert etterspørsel. Vises innenfor tradisjonelle Keynes-inspirerte makromodeller. Hvis det i utgangspunktet er ledig kapasitet vil f.eks økte offentlige utgifter gi ophav til økt produksjon og inntekt, noe som igjen gir økt konsum, økte realinvesteringer og dermed økt produksjon og inntekt osv.