Multilateral

Flersidig. Tre eller flere parter deltar. Slik uttrykket brukes i handelssammenheng, beskriver det vanligvis en organisasjon eller en prosess der alle land i verden i utgangspunktet er invitert til å delta. Når det gjelder internasjonale avtaler, skiller man ofte mellom avtaler som er multilaterale, dvs. avtaler mellom (nær) alle land, og avtaler som er bilaterale, dvs. mellom to land/parter. WTO-forhandlingene er et eksempel på multilaterale forhandlinger. FN er et annet multilateralt forum.

Referanse: Regjeringen