Home » Finansleksikon » M » Multilateral trading fasilitet (MTF)

Multilateral trading fasilitet (MTF)

Markedsplasser som hovedsakelig tilbyr handel i aksjer som er notert på børser. MTFer er ikke børser, men er etablert som følge av at EU har åpnet for mer konkurranse i verdipapirmarkedene. MTFer baserer sin virksomhet på å ta markedsandeler fra etablerte børser. De første MTFene ble etablert i 2008.