Home » Finansleksikon » M » Motpartsrisiko

Motpartsrisiko

Risikoen for at morparten i en kontrakt ikke oppfyller sine forpliktelser.