Home » Finansleksikon » M » Mortifikasjon

Mortifikasjon

Har et omsettelig tinglyst dokument (f. eks en obligasjon eller annet pantedokument) blitt borte og skal slettes, må det mortifiseres. Per definisjon betyr å mortifisere og gjøre død/ maktesløs. Når en mortifikasjonssak fremmes for den lokale tingsretten, blir det kunngjort en oppfordring for mulige rettighetshavere til å henvende seg til retten innen to måneder. Dersom ingen melder seg avsies mortifikasjonsdommen, og det vil bli utferdiget et nytt dokument (autorisert kopi). Denne kopien tinglyses. Er pantedokumentet nedbetalt vil pantedokumentet bli slettet i grunnboken.

Tingsretten mortifiserer også aksjebrev, andelsbevis, andelsobligasjoner m.v. Mortifikasjon av dokumenter reises som en vanlig sivil sak overfor tingsretten i medhold av lov av 18. desember 1959 nr. 1 (mortifikasjonsloven). Gebyret for mortifikasjonssaker er 5 R (rettsgebyr) som for tiden er kr. 4.300.