Home » Finansleksikon » M » Morningstar

Morningstar

Morningstar Norge AS publiserer og strukturerer fondsinformasjon om alle fond som selges og distribueres i Norge. Dette inkluderer over 1000 norske og internasjonale fond. Publiseringen skjer både på internett og gjennom avtaler med våre kunder.

For mer enn 15 år siden, var Morningstar den første leverandøren av objektiv og strukturert fondsinformasjon til investorene. Tanken var å sammenligne fondenes avkastning mot hverandre justert for risiko. Verktøyene for å oppnå dette har endret seg i løpet av perioden, men grunntanken er den samme. Morningstars Rating presenterer fondene på en objektiv måte, der disse blir rangert etter avkastning og risiko. Hovedelementene i Morningstars Rating er:

Morningstar Kategorier Avgifter Risikojustert avkastning Stjernene Så snart disse kalkulasjonene er gjort, kan fondene rangeres i de ulike kategoriene. Stjernene tildeles etter en normalfordeling innenfor de respektive kategoriene, i følgende modell:

Topp 10 % ***** Neste 22.5 % **** Midten 35 % *** Neste 22.5 % ** Bunnen 10 % * Disse beregningene gjøres en gang per måned. Dette gjør at fondene kan bevege seg mellom de ulike intervallene, på lik linje som avkastningen varierer fra måned til måned.

Er samtlige fond ratet? Ikke nødvendigvis. Det kan være flere årsaker til at et fond ikke kan få Morningstar Rating, for eksempel når:

Fondet er yngre enn 3 år. Fondet ikke har levert tilstrekkelig informasjon, og ikke kan kategoriseres av Morningstar. Fondet har endret investeringsmandat, eller foretatt andre endringer som gjør at fondets historikk ikke lenger er relevant. Det er for få fond innenfor en kategori (mindre enn 10 fond), noe som gjøre det vanskelig å foreta en statistisk signifikant rangering. Hvordan bruke Morningstar Rating?

Morningstars Rating er en informasjonskilde og veiledning for deg som fondssparer, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling. Morningstar Rating er en fin måte å "sile" ut fond som er dårlig, slik at du kun velger blant de beste fondene. I tillegg til ratingen bør du se på annen nøkkelinformasjon om fondene. For eksempel, porteføljefordeling, sektorfordeling, investeringsprofil, risiko i fondet og kostnader. Du bør også velge fond på bakgrunn av egen økonomisk situasjon, krav til likviditet og investeringshorisont.

Husk: dersom et fond skifter forvalter forblir ratingen med fondet, og følger altså ikke forvalteren. Dette betyr at et fond med god rating, kan takke den tidligere forvalteren for dette. Dette betyr at dagens rating kan alene være basert på dyktigheten til en forvalter som ikke lenger er ansvarlig for fondet.