Home » Finansleksikon » M » Monetarisme & Keysianisme

Monetarisme & Keysianisme

Monetarismens far – amerikaneren Milton Friedman og Keynesianismens far – briten John Maynard Keynes har gjennom tiden vært de ledende makroøkonomen. Deres løsninger på makroøkonomiske spørsmål er helt forskjellige og denne forskjellen kan best beskrives på følgende måte; Badekar Tenkt deg et badekar. Vannet som fylles i badekaret er det samme somdemakroøkonomiske virkemidlene som brukes for å holde en nasjon i gang.

Keynesianismen mener at en ikke skal sette i proppen i bunnen av badekaret, men etterfylle nok vann til at vannivået hele tiden er konstant – at badekaret alltid er fullt. Dette betyr at de må fylle på masse vann til å begynne med, for deretter og minske mengden etterhvert som badekaret fylles opp. Men hele tiden må de passe på at det fylles på vann.

Monetarismen mener at en skal sette i proppen. Fylle opp badekaret helt i normal fart og deretter kun etterfylle når vannet i baekaret har fordampet og sunket til et forhådsbestemt nivå.