Home » Finansleksikon » M » Minstefradrag

Minstefradrag

Minstefradrag er et fradrag som gis automatisk i lønnsinntekt og pensjonsinntekt som kompensasjon for utgifter man har til å erverve, sikre eller vedlikeholde skattepliktig lønns- eller pensjonsinntekt.

Gjelder for: 2014

Lønn Sats 43,0 pst Øvre grense* Kr. 84 150 Nedre grense Kr. 4 000 Særskilt fradrag i arbeidsinntekt** Kr. 31 800

Pensjon Sats 27,0 pst Øvre grense Kr. 70 400 Nedre grense Kr. 4 000

* Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 84 150 kroner med forslaget.

** Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

Gjelder for: 2013

Lønn Sats 40,0 pst Øvre grense* Kr. 81 300 Nedre grense Kr. 4 000 Særskilt fradrag i arbeidsinntekt** Kr. 31 800

Pensjon Sats 26,0 pst Øvre grense Kr. 65450 Nedre grense Kr. 4 000

* Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 81 300 kroner med forslaget.

** Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

Gjelder for: 2012

Lønn Sats 38,0 pst Øvre grense* Kr. 78 150 Nedre grense Kr. 4 000 Særskilt fradrag i arbeidsinntekt** Kr. 31 800

* Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 72 800 kroner med forslaget.

** Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

Pensjon Sats 26,0 pst Øvre grense Kr. 65450 Nedre grense Kr. 4 000

Gjelder for: 2011

Lønn Sats 36,0 pst Øvre grense* Kr. 75 150 Nedre grense Kr. 4 000 Særskilt fradrag i arbeidsinntekt** Kr. 31 800

* Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 72 800 kroner med forslaget.

** Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

Pensjon Sats 26,0 pst Øvre grense Kr. 62950 Nedre grense Kr. 4 000

Gjelder for: 2010

Lønn Sats 36,0 pst Øvre grense* Kr. 72800 Nedre grense Kr. 4 000 Særskilt fradrag i arbeidsinntekt** Kr. 31 800

Pensjon Sats 26,0 pst Øvre grense Kr. 60950 Nedre grense Kr. 4 000