Home » Finansleksikon » M » MiFID

MiFID

Økt investorbeskyttelse og økt mulighet for investeringstjenestevirksomhet over landegrensene er viktige hensyn bak EU-direktivet, MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). På bakgrunn av dette direktivet trer ny Lov om Verdipapirhandel i kraft fra 1. november 2007.

Loven omfatter

Finansielle instrumenter (for eksempel aksjer, fond , obligasjoner og derivater) Investeringsrådgivning Mottak og formidling av ordre Kapitalforvaltning Hva betyr den nye loven for kunden

Kundene klassifiseres etter grad av profesjonalitet Økt beskyttelse for kunder som investerer i finansielle instrumenter eller får råd om investering Strengere krav til informasjon Som kunde behøver du ikke gjøre noe som følge av denne lovendringen. Derimot kommer du kanskje til å oppleve at bankene etter 1. november stiller flere spørsmål om din erfaring, kunnskap, økonomiske situasjon og investeringsformål, for å forsikre seg om at de har tilstrekkelig informasjon om deg som kunde før de tilbyr deg finansielle instrumenter og tjenester.

Klassifisering av kunder

Etter den nye loven må alle kunder som handler finansielle instrumenter, klassifiseres etter nærmere bestemte kriterier. Krav til informasjon og rådgivning varierer med kundens profesjonalitet. Størst beskyttelse får de kunder som er klassifisert som ikke-profesjonelle. De tre kategoriene er:

Ikke-profesjonelle kunder Profesjonelle kunder Kvalifisert motpart