Home » Finansleksikon » M » Maskinskatt

Maskinskatt

Eiendomsskatt på verker og bruk, populært kalt maskinskatt. Ble i statsbusjettet for 2018 vedtatt avviklet.

Maskinskatten har tidligere vært en til dels betydelig inntektskilde for lokale kommuner med store industribruk, og fjerningen av den vil således kunne redusere kommunenes økonomiske handlingsrom.