Home » Finansleksikon » M » Markedsrisiko

Markedsrisiko

Risiko som gjelder hele markedet, ikke enkelte verdipapirer, for eksempel fra konjunkturer og politiske forhold. Kan ikke diversifiseres bort ved å ha flere verdipapirer i porteføljen. Kalles også systematisk risiko.