Home » Finansleksikon » M » Markedsrente

Markedsrente

Det generelle rentenivået i markedet, altså i motsetning til en administrativt fastsatt rente, selv om også markedsrenten i stor grad styres av sentralbankenes rentesetting.