Home » Finansleksikon » M » Markedsregulering

Markedsregulering

Vil si å sørge for jevne og tilstrekkelige tilførsler av varer/ tjenester til alle forbrukere hele året. Markedsregulering kan foretas av private bedrifter, samvirkeorganisasjoner, gjennom offentlige tiltak eller ved samspill mellom disse.