Home » Finansleksikon » M » Markedsportefølje

Markedsportefølje

Inneholder alle prosjektene. Begrepet brukes vanligvis om alle aksjene på børsen.