Home » Finansleksikon » M » Markedsøkonomi

Markedsøkonomi

Den delen av bedriftsøkonomien som beskjeftiger seg med økonomiske problemer i forbindelse med markedsføring. Et system hvor prisene for de fleste varer og tjenester bestemmes av tilbud og etterspørsel, uten innblanding av offentlige myndigheter. Markedsøkonomien har rot i liberalismen.