Home » Finansleksikon » M » Markedskreditt

Markedskreditt

Kreditt i form av obligasjonslån.