Markedskonsesjoner

Tillatelser til å eksportere/importere et avgrenset kvantum av en vare i et marked.

Referanse: Regjeringen