Home » Finansleksikon » M » Markedseffisiens

Markedseffisiens

Hypotesen om effisiente markeder innebærer enkelt sagt at prisen på et verdipapir, slik som en aksje eller obligasjon, til enhver tid gjenspeiler all tilgjengelig informasjon om eiendelens fundamentale verdi. Dersom denne hypotesen er korrekt, vil det være umulig for en forvalter konsistent å «slå markedet». I en slik situasjon vil det være begrenset hvor mye verdi aktiv forvaltning kan tilføre.