Home » Finansleksikon » M » Marked

Marked

En møteplass for tilbydere og etterspørrere hvor interaksjonen mellom disse bestemmer pris og omsatt kvantum.