Home » Finansleksikon » M » Marginkonto

Marginkonto

Prosentvis andel av beløpet ved overdragelse av fordringer og ved diskontering av veksler som blir holdt tilbake av factoring-selskapet eller banken. Marginbeløpet blir utbetalt når debitor har betalt fordringen.