Home » Finansleksikon » M » Marginforretning

Marginforretning

Differanseforretning. Form for terminforretning som ikke forutsetter levering av den kjøpte eller solgte gjenstand, men bare betaling av differansen mellom avtalt pris og pris som noteres ved utløpet av terminen. Benyttes ofte ved korttidsspekulasjoner i verdipapirer, men dette er forbudt i Norge.