Home » Finansleksikon » M » Marginalskatt

Marginalskatt

Marginalskatt på lønnsinntekt er skatt på siste tjente krone eller hundrelapp. Brukes for å beskrive hva som skjer når du går fra den ene skatteklassen til neste.

Nærmere forklart. Marginalskatten regnes ofte av den neste krona du tjener. Men du kan også regne ut marginalskatten på for eksempel en inntektsøkning på 50.000 kroner. Hvis dette inntektspåslaget sørger for at du passerer et skattetrinn, blir denne marginalskatten gjennomsnittet av to satser.

Marginalskatten er forskjellig for lønnsinntekter, pensjonsinntekter og næringsinntekter.

Den høyeste marginalskatten for lønnsinntekter er på 46,40 prosent både i 2019 og 2020. Det betyr at du beholder minimum 53,40 prosent av lønnsinntekten selv.

For pensjoner er høyeste marginalskatt 46,6 prosent både i 2019 og 2020, For selvstendig næringsdrivende er maksimal marginalskatt 49,6 prosent både i 2019 og 2020. På inntekter fra omtrent 200.000 kroner inntekter vil marginalskatten generelt ligge 3,2 prosent høyere for næringsdrivende enn for lønnsmottakere, fordi trygdeavgiften er 3,2 prosentpoeng høyere.

Marginalskatt opp gjennom årene År 2010 Sats Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 47,8 % Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift 54,3 % Pensjonsinntekt* 43,0 % Primærnæringsinntekt 47,8 % Annen næringsinntekt 51,0 % Utbytte og uttak* 48,2 %

* inkludert 28 % selskapsskatt

År 2011 Sats Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 47,8 % Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift 54,3 % Pensjonsinntekt* 44,7 % Primærnæringsinntekt 47,8 % Annen næringsinntekt 51,0 % Utbytte og uttak* 48,2 %

* inkludert 28 % selskapsskatt

År 2012 Sats Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 47,8 % Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift 54,3 % Pensjonsinntekt* 44,7 % Primærnæringsinntekt 51,0 % Annen næringsinntekt 51,0 % Utbytte og uttak* 48,2 %

* inkludert 28 % selskapsskatt

År 2013 Sats Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 47,8 % Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift 54,3 % Pensjonsinntekt* 44,7 % Primærnæringsinntekt 51,0 % Annen næringsinntekt 51,0 % Utbytte og uttak* 48,2 %

* inkludert 28 % selskapsskatt

År 2014 Sats Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 47,2 % Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift 53,7 % Pensjonsinntekt* 44,1 % Primærnæringsinntekt 50,4 % Annen næringsinntekt 50,4 % Utbytte og uttak* 46,7 %

* inkludert 28 % selskapsskatt

År 2015 Sats Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 47,2 % Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift* 53,7 % Pensjonsinntekt** 44,1 % Næringsinntekt*** 50,4 % Utbytte og uttak**** 46,7 %

* Avrundet.

** For uførepensjonister mv. som skatter etter skattebegrensningsregelen, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 prosent.

*** Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 prosent trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift.

**** Inkludert 27 prosent selskapsskatt.

År 2016 Sats Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 46,9 % Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift* 53,5 % Pensjonsinntekt** 43,8 % Næringsinntekt*** 50,1 % Utbytte og uttak**** 46,6 %

* Avrundet.

** For uførepensjonister med videre som skatter etter skattebegrensningsregelen, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 prosent.

*** Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 prosent. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift.

**** Inkludert selskapsskatt på 25 prosent og oppjusteringsfaktor på 1,15 for utbytte med videre, i 2016.

År 2017 Sats Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 46,7 % Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift* 53,3 % Pensjonsinntekt* 43,6 % Næringsinntekt** 49,9 % Utbytte og uttak 46,6 %

* For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 46,8 prosent.

** Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 prosent trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift.

År 2018 Sats Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 46,6 % Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift* 53,2 % Pensjonsinntekt* 43,5 % Næringsinntekt** 49,8 % Utbytte og uttak 46,6 %

* For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 46,8 prosent.

** Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 prosent trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift.

År 2019 Sats Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 46,4 % Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift* 53,0 % Pensjonsinntekt* 43,3 % Næringsinntekt** 49,6 % Utbytte og uttak*** 46,7 %

* For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 46,6 prosent.

** Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 prosent trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift.

***Utbytte og uttak: ved beregning av marginalskattesatsen har man tatt hensyn til skatt på både selskap og aksjonær.

År 2020 Sats Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 46,4 % Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift* 53,0 % Pensjonsinntekt* 43,3 % Næringsinntekt** 49,6 % Utbytte og uttak*** 46,7 %

* For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 48 prosent.

** Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 prosent trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift.

***Utbytte og uttak: ved beregning av marginalskattesatsen har vi tatt hensyn til skatt på både selskap og aksjonær. Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2020 er selskapsskatten med regjeringens forslag 22 prosent og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,44.

Referanse: DinePenger

Wikipedia

Skatteetaten