Home » Finansleksikon » M » Manchesterskolen

Manchesterskolen

Retning innen klassisk sosialøkonomi hvor hovedvekten er lagt på frihandel. Den motsatte seg proteksjonistisk handelspolitikk og andre statlige inngrep.